FIREFRUIT erbjuder arkitektur, implementation och integration av system och programvara. Vi har spjutspetskompetens inom mobilitet och Internet-teknik.

Våra kunder uppskattar högkvalitativa, stabila, skalbara och säkra system och programvaror levererade i tid. Visuellt tilltalande, intuitiva och vältestade systemlösningar och produkter med dokumentation underlättar intern användaracceptans och framgång på marknaden. Vi erbjuder våra tjänster i allt från helhetsåtaganden vad gäller längre projekt till kortare specialistuppdrag som appar.

OMRÅDEN

 • MOBILITET Appar och/eller tjänster - Android, Qt, Symbian, Windows Mobile & Java.
 • INTERNET-TEKNIK Webbaserade tjänster och webbapplikationer.
 • KLIENTER & SERVRAR Allt från fristående applikationer och miljöer till stora skalbara multiserver system.

KOMPETENSER

 • PROGRAMMERING Java, C, C++, C#, Erlang, JavaScript, JSP, PHP, Pike & SQL
 • INFORMATIONSDESIGN HTML/XHTML/XML/SGML, XSL/XSLT/XPath & CSS
 • OPERATIVSYSTEM Windows, Windows Mobile, Symbian, Linux, Mac OS & Solaris
 • DATABASER SQL; MySQL, SQLite, Oracle, Sybase & Microsoft SQL Server
 • KATALOGSERVRAR LDAP
 • NÄTVERK TCP/IP, HTTP, SSL, SSH, UDP, SIP, DHCP, DNS, FTP & POP/IMAP/SMTP
 • VERSIONSHANTERING CVS, Rational ClearCase & Subversion
 • APPLIKATIONSTYPER Appar, webbapplikationer, mobila webbapplikationer & klienter/servrar
 • MOLN Amazon Web Services (EC2 & S3)

TYPISKA LEVERANSER

 • Förstudier
 • Arkitektur- & designspecifikationer
 • Projektplaner
 • Prototyper: programvara & system
 • Skräddarsydd programvara & system
 • Lösningar inom systemintegration
 • Test- & utvärderingsprogrammering med testprotokoll
 • Ramverk för lokalisering
 • Dokumentation

För ytterligare information vänligen .